WE CARRY THEM INTO A BRIGHT FUTURE

Art Of Art

BEREKA

Means Carrying a baby to the society to the world. Examples are Berekanai, Dananai, Nzwananai, Chengetanai, Simudziranai, Gumbatiranai, Teereranai

WOULD YOU LIKE TO ORDER YOUR OWN MBEREKO?
PLEASE VISIT OUR SHOP AT BEREKA

https://humanbonded.com

New posts in your inbox!

MBEREKO

WOULD YOU LIKE TO BUY MBEREKO NOW?

Featured

Now

7 thoughts on “WE CARRY THEM INTO A BRIGHT FUTURE

  1. Iri ibasa rakaisvo nakaisa kwazvo ramuri kuita mambokadzi Mwari neVadzimu varambe vachikupai njere dzakawanda ndatenda zvangu

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: